Verzekering / ongevallen

De leden van de Vlaamse Volleybalbond worden vanaf 1 oktober 2012 verzekerd via de verzekeringsmaatschappij Ethias.

Werkwijze voor ongevallen, die zich voordoen vanaf 01/10/2012:

  1.  vul een ongevalaangifte in, zodat de clubsecretaris over de nodige informatie beschikt. Neem dit ook mee naar je geneesheer om te laten invullen en bezord alles aan de secretaris (KLIK HIER OM HET FORMULIER TE DOWNLOADEN)
  2. de secretaris brengt, met behulp van het aangifteformulier, Ethias in kennis van het ongeval binnen de 8 dagen via Extranet http://www.ethias.be/nl/stc/MEIF200/My_Ethias/My_Ethias_-_Extranet.htm. Voor het inloggen op het Extranet dien je het volgende in te geven: !Let op het hoofdlettergebruik! Identificatie Paswoord Identificatienummer en paswoord werd via mail doorgestuurd naar de clubsecretaris en is persoonlijk. Het is niet de bedoeling dat dit doorgegeven wordt aan het slachtoffer.
  3. na ingave in extranet kan de clubsecretaris een brief afprinten “bericht aan ouders” om aan het slachtoffer te geven. Deze brief vermeldt het dossiernummer, de contactgegevens en in het kort de te volgen procedure voor verdere afhandeling van het dossier.
  4. het geneeskundig getuigschrift, opgemaakt door de behandelende geneesheer, met melding van het dossiernummer, moet verstuurd worden naar de verzekeringsmaatschappij Ethias - Sportongevallen - volleybal, Prins-Bisschopssingel 73, 3500 Hasselt.
  5. zodra Ethias in het bezit is van het geneeskundig getuigschrift krijgt het slachtoffer, na goedkeuring van het dossier, van Ethias een ontvangstmelding. Zonder geneeskundig getuigschrift wordt het ongeval NIET aanvaard.
  6. Je ontvangt ook een genezingsattest, dit moet je laten invullen door de geneesheer en samen met onkosten opsturen naar ethias.

Genezingsattest en kostennota's dienen zelf met vermelding van dossiernummer te worden opgestuurd naar Ethias.

Ethias – Sportongevallen – volleybal
Prins-Bisschopssingel 73
3500 Hasselt
011/28.21.11
info.verzekering@ethias.be

Recent gespeelde wedstrijden
Activiteiten

Komende wedstrijden